งานห้องสมุดยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลยอดนักอ่านหนังสือห้องสมุด และรางวัลยอดนักอ่านE-BOOK