ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เปลี่ยนตัวเองให้คนยอมรับ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : Mr.Relationship
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การล่วงรู้ความลับของความสำเร็จ ความลับที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล และมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยความลับที่ว่าคือ "การเป็นที่ยอมรับ"ในทฤษฎีแรงจงใจของเฟรคเดอริด เฮิร์ซเบิร์ก ระบุไว้ว่า การยอมรับคือการเห็นด้วยกับความสำเร็จ การไต้รับการชมเชย ยกย่องชื่นชม เชื่อถือ ตลอดจนความไว้วางใจผลงาน หรือการกระทำจากผู้อื่นดูเหมือนการได้รับการยอมรับจะไม่ไช่สิ่งสำคัญเท่าไร มันไม่ไช่หนึ่งในปัจจัยสี่ ไม่ใช่อาหาร ไม่ใช่บ้าน ไม่ใช่เสื้อผ้า ไม่ไช่ยารักษาโรคการขาดการยอมรับไม่สามารถทำให้คุณตายได้ แต่เชื่อเถอะว่าคุณจะอยู่อย่างไร้ชีวิตแน่หากขาดมัน