ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต
หมวด : สุขภาพ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การที่เราได้เรียนรู้ทุกสรรพศาสตร์ของชีวิต ย่อมจะทำ ให้เรามองเห็นในสิ่งที่แตกต่าง ในสิ่งที่คู่ควรกับการใช้ชีวิตอย่างมาก ร่างกายเป็นสิ่งที่เราอาศัย เป็นสิ่งที่เราควรใช้อย่างถนอม เพื่อให้จิตวิญญาณนี้มีที่เกาะเกี่ยวร้อยรัดในการดำ รงอยู่หลายคนใช้ร่างกายอย่างทารุณ ไม่สงสารร่างกายเลย ชีวิตของมนุษย์ ความเจ็บ ความป่วย เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็จริง แต่ทว่าเราสามารถดูแลเพื่อที่จะยับยั้งไว้ให้สิ่งนั้นบรรเทาลงในแง่มุมความเสื่อมชราได้ ซึ่งก็มีหลายศาสตร์และหลายวิธีพลังในชีวิตมีมากมายหลายศาสตร์ที่จะนำออกมาใช้ แต่ศาสตร์ที่ นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ซึ่งเป็นระดับอาจารย์แพทย์ได้นำ เอามาถ่ายทอดนี้เคยตีพิมพ์ไปครั้งหนึ่ง และได้รับความนิยมอย่างมากกระทั่งในครั้งนี้ ผมได้ขอความกรุณาปรึกษากับอาจารย์ในเรื่องนำเอามาจัดพิมพ์อีกครั้ง ซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณามาจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เคยเปลี่ยนชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายให้มีสุขภาพที่ดีจากที่ไม่เคยมีสุขภาพดีมาก่อน อ่านจบแล้วสามารถทำตามได้จริง เพราะผู้เขียนเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความชำนาญการในเรื่องนี้อย่างแท้จริงอีกท่านหนึ่งในประเทศไทย