ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความสุขบนโลกสีเทา
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : รวิ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สีขาวเทาที่เป็นควันอาจทำเราแสบตาสีขาวเทาที่เป็นหมอกจะทำให้เราเย็นตา​ โลกที่เคยเชื่อว่า แบน ก็ทำ ให้ผู้คนมีสุขมีทุกข์ได้ และ ในวันที่เราเชื่อว่า โลกกลมก็ทำ ให้เรามีความสุขและความทุกข์ได้อีกเช่นกันทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้สามารถทำให้มีความสุขได้ถ้าคุณเข้าใจและมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่ง ย่อมไหวติงไม่นิ่งหยุดอยู่กับที่ความเสียใจ เมื่อสูญเสียพลัดพรากย่อมจะไม่มีอยู่จริงเพราะสิ่งนั้นแค่เคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือจากการแปรสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งถ้าเข้าใจตามนี้แล้ว โลกสีเทาๆ ที่เราอาศัยอยู่ก็ย่อมมีแต่ความสุขตลอดอนันตกาล “ปล่อยสิ่งหนึ่งเพื่อให้โอกาสสิ่งใหม่เข้า​มาในชีวิต แล้วคุณจะเห็นและเข้าใจได้ว่า โลกนี้ กว้างและเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง