ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พืชผักบำบัดโรค
หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : อณฎณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คนไทยสมัยก่อนรับประทานแต่ผักเป็นหลักของอาหาร แม้ยามเจ็บไข้ที่ว่ารับประทานยาหม้อขนานเอก ยาเหล่านั้นที่เราเรียกว่า สมุนไพร ก็คือ ผัก ในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง แต่เป็นพืชผักที่มีสรรพคุณเป็นยาด้วยผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆ อาทิ มะเร็ง ในปัจจุบันได้มีการบำ บัดตัวเองด้วยการรับประทานพืชผักผลไม้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะผักในสายพันธุ์เอเชียนี้ ได้ให้คุณค่าอย่างมากมายสำ หรับผู้ป่วยที่ต้องการบำ บัดอย่างแท้จริงเชื่อหรือไม่ว่า ความเขียวของพืชชนิดต่างๆ ผักชนิดต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับกระเพาะมนุษย์เป็นอย่างมาก สามารถทำ ให้ระบบย่อยนั้นทำ งานได้ดีและขับถ่ายได้ดีด้วยเช่นกันทุกโรคร้ายเกิดจากการสะสม เกิดจากระบบย่อยไม่ดี แล้วสะสมมากขึ้นจึงทำให้เจ็บป่วยได้ ดังนั้นเมื่อใครสักคนเจ็บป่วยเบื้องต้นแล้วควรเร่งรับประทานผักให้มากๆ เพื่อที่จะทำ ให้ร่างกายภายในนั้นได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ปรับตัวปรับธาตุหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผักนานาชนิดมาแนะนำ ว่าจะต้องรับประทานอย่างไร และผักชนิดไหนที่จะทำ ให้ร่างกายที่ป่วยไข้นั้นบรรเทาได้ดีขึ้น