ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

27 วิธีครองใจคน
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  Dดี  ราคาปก  :  220  บาท  มีคนรัก ดีกว่ามีคนเกลียด ถนนชีวิตจะปูลาดด้วยทองคำ ถ้าคุณรู้เทคนิค ทำอย่างไรให้คนรัก ทำอย่างไรให้คนศรัทธา ทำอย่างไรจึงจะครองใจคน 27 วิธี ในหนังสือเล่มนี้ คือคำตอบ!            ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com