ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ : หนูเป็นเด็กดี มีวินัย
หมวด : แม่และเด็ก
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : กริ๊งงงงงง! ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว หนูอิ่มกับหนูเอมรีบมาต่อแถวซื้อข้าวที่โรงอาหาร ระหว่างนั้นกลับมีเพื่อนคนหนึ่งมาแซงคิวหนูอิ่มซะได้