ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ : หนูรู้จักประชาธิปไตย
หมวด : แม่และเด็ก
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เปิดเทอมแล้ว! หนูอิ่มหนูเอมและเพื่อน ๆ ได้พบกับคุณครูประจำชั้นคนใหม่ที่แสนใจดี ซึ่งไม่ได้สอนแค่เรื่องเรียน แต่ยังสอนพวกเด็ก ๆ ให้รู้จักหลักการ "ประชาธิปไตย" ด้วย